Sơn lót cao cấp

MEGA PRIMER

MEGA PRIMER

SƠN LÓT NGOẠI THẤT CAO CẤP

- Chống kiềm - Bám dính tối ưu - Chống thấm - Tăng cường độ bền màu
LOTUSY PRIMER

LOTUSY PRIMER

SƠN LÓT NỘI THẤT CAO CẤP

- Chống kiềm - Bám dính tốt - Chống thấm
GREEN PRIMER

GREEN PRIMER

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

- Chống kiềm - Bám dính hiệu quả
TOTAL PRIMER

TOTAL PRIMER

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT

- Chống kiềm - Bám dính tối ưu - Tăng độ bền sơn phủ